Formular: propunere de achiziţie

Introduceţi titlul publicaţiei spre achiziţie.
Introduceţi numele autorilor, coautorilor şi al autorilor secundari, atunci când este cazul. În cazul în care publicaţia nu are autor se completează cu "nu are autor".
Numele editurii.
Locul publicării.
Data de apariţie. Data trebuie să fie formata din 4 cifre.
Nr. ISBN sau E-ISBN
Informaţii privind ediţia, colecţia, daca este în volume, ....
Numele şi prenumele cititorului.
Informaţii privind statutul cititorului şi Instutuţia. Ex.: cerecetător, Institutul de Arheologie, profesor, UAIC
Numărul de permis al cititorului la Bibliotecă.
Adresa de E-mail a cititorului.
Numărul de telefon al cititorului.