Personalul Bibliotecii

Şef Serviciu Bibliotecă

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Împrumut

Compartimentul Carte Curentă

Compartimentul Periodice

Compartimentul Colecţii Speciale

Compartimentul Informatizare